Tekst schrijven? Zo voorkomt u schrijffouten

schrijffoutenTypefouten, spelfouten of taalfouten. Het zijn schrijffouten die de kwaliteit van een verhaal omlaag halen. Zonde. En ja, het klopt dat tijdens het schrijven van teksten veel dingen tegelijk samenkomen. Informatie verwerken, zinsopbouw, de juiste woorden en volgorde kiezen en het dan op papier zetten. Het is nogal wat. Met onderstaande manier en enkele schrijftools pakt u dat aan.

Fouten maken is menselijk en ook ik maak weleens een ‘fautje’. Toch zijn de meeste schrijffouten te voorkomen. Focus tijdens het schrijven eerst op de inhoud en zorg dat dit klopt. Schrijf eerst op wat u wilt vertellen en kijk daarna naar hoe u het gaat vertellen. Eerst de inhoud, daarna vorm en stijl dus.

Zorg vervolgens voor eenduidigheid in de gehele tekst. Dat houdt onder meer in dat alle zinnen in dezelfde tijd zijn geschreven en de lezer consequent op dezelfde manier wordt aangesproken. Let ook op de lengte van zinnen, alinea’s en de tekst als geheel, want is het te lang, dan haken lezers af.

Staat de inhoud van het verhaal dan eindelijk op papier, leg het dan weg. Bekijk het de volgende dag met een frisse blik en laat eventueel iemand anders het verhaal lezen en feedback geven.

Breng de laatste inhoudelijke wijzigingen aan en controleer de tekst dan op schrijffouten zoals typefouten, spelfouten of taalfouten. De inhoud van een tekst kan nog zo goed zijn, lezers blijven zich storen aan schrijffouten. En dat straalt af op de dienstverlening van het bedrijf.

Als er onzorgvuldig met de website wordt omgegaan, dan zal dit ook wel in de rest van het bedrijf heersen, zo redeneren lezers al dan niet terecht. Ook in dit geval blijft een website het visitekaartje.

Schrijftools voor schrijffouten

Wilt u zeker weten hoe u een woord schrijft, kijk dit dan na in de Woordenlijst. Voor taalfouten is er geen lijst, maar er zijn gelukkig wel online taaladviezen.