Waarover ga jij dit jaar een persbericht uitsturen?

persbericht uitsturenValt er bij jouw bedrijf iets nieuws te melden? Dan willen media daar best nogal eens aandacht aan besteden. Een persbericht uitsturen is vaak voldoende om hen op de hoogte te brengen van het nieuwtje. Daarom dit keer een rijtje aanleidingen om een persbericht uit te sturen, met onderwerpen die vaak publiciteit opleveren.

‘Uit onderzoek blijkt…’ is een gevleugelde uitdrukking in nieuwsberichten die publiceren naar aanleiding van een persbericht over de uitkomsten van een onderzoek. Zeker bij onderzoeken die maatschappelijke impact hebben, wordt er gepubliceerd. In sommige gevallen zijn de resultaten dusdanig groot dat de onderzoekers de pers uitnodigen en een persconferentie houden.

1 aprilgrap

Wil je een persbericht uitsturen met een verhaal dat volkomen onzin is? Die ene journalist in het ootje nemen? De eerste dag van de vierde maand is elk jaar weer een mooie aanleiding.

Onder persvoorlichters is het zelfs een soort van traditie geworden. En ook ondernemers gaan steeds vaker deze uitdaging aan, want als zij slagen in hun opzet dan levert het leuke publiciteit voor hun bedrijf op. Zowel via de gevestigde media als de social media. Een goede 1 aprilgrap garandeert media-aandacht dankzij hilarische variaties op producten, valse beloften en toekomstmuziek.

Prikken journalisten toch door het verhaal heen, dan is er altijd nog kans op de troostprijs. Namelijk een plekje in de nieuwsberichten die het lijstje aan creatieve 1 aprilgrappen opsommen. Stuur vervolgens op 1 april zelf natuurlijk een 2e persbericht uit dat aankondigt hoeveel mensen in de 1 aprilgrap zijn getrapt. Straks geloven mensen het nog echt.

Persbericht nieuw product

Promotie voor producten wordt veelal als reclame beschouwd. Toch schrijven journalisten regelmatig nieuwsberichten aan de hand van persberichten over de lancering van een nieuw product. Zo werd het persbericht over de Nanolink Tracker gepubliceerd in diverse vakbladen voor de bouw. Waarom? Omdat dit product een oplossing biedt voor een veelvoorkomend probleem onder hun lezers: verlies van gereedschap.

Ik wil een professioneel persbericht laten schrijven

Persberichten over nieuwe boeken en releases

Nieuwe boeken worden vaak gepromoot via persberichten. Wel met wisselend succes overigens, want er worden jaarlijks veel boeken uitgegeven. Boeken in een bepaald genre zijn kansrijker als daar specifieke media voor bestaan. Hetzelfde geldt voor de release van liedjes. Zeker wanneer de artiest al enige naamsbekendheid heeft, is een persbericht uitsturen zinvol. Dan zijn er altijd wel media happig op deze persberichten.

Persbericht opening winkel of zaak

Lokale media maken regelmatig melding van nieuwe zaken die openen in hun omgeving. Zeker als er zoiets nog niet is. Of als het een grote keten betreft, maar klein is natuurlijk net zo fijn. Vooral wanneer de ondernemer iets speciaals levert of organiseert. Zo leverde het persbericht dat ik schreef over een pop-up speelgoedspeciaalzaak de juiste aandacht van de media op. Het zorgde voor een gezellige drukte tijdens de opening van de winkel.

Persberichten over veranderingen

Veelvoorkomende veranderingen bij organisaties die een persbericht waard zijn, zijn bijvoorbeeld wisselingen in het bestuur. Andere nieuwswaardige veranderingen bij bedrijven zijn aanpassingen in de dienstverlening, wanneer deze gevolgen hebben voor de consument. Oftewel, de maatschappij. Proactief als eerste het verhaal aan de pers vertellen, bijvoorbeeld door het uitsturen van een persbericht, kan dan bijdragen aan positieve beeldvorming.

Persbericht evenement

Een persbericht dat een evenement aankondigt maakt goede kans op publiciteit. Immers, huis-aan-huisbladen in de directe omgeving en de regionale media melden vooral wat er voor hun doelgroep aan activiteiten valt te ondernemen. Organiseer je iets van formaat, dan is dit zeker een persbericht waard.

Persberichten bij succes

Een mijlpaal bereiken, een award winnen, een jubileum vieren, een wedstrijd winnen, het zijn allemaal successen die gedeeld kunnen worden via een persbericht. Goed nieuws is geen nieuws, wordt weleens gezegd. Toch vindt er de laatste jaren een omslag plaats. De behoefte aan positieve berichten neemt toe. En dat biedt kansen.

Een persbericht uitsturen? Zorg eerst voor een goed verhaal!

Journalisten zijn kritisch op wat nieuwswaardig voor hun doelgroep is. Een reclametekst schrijven en het als nieuws presenteren door het woord persbericht er bij te plaatsen, dat heeft weinig zin.

Wil je free publicity voor het bedrijf genereren? Dan is een goede insteek voor het verhaal nodig. Evenals de juiste media selecteren en een handig tijdstip om het persbericht uit te sturen.

Ontdek meer over persberichten Doe een gratis nieuwscheck