6. Pas het niveau aan

In het vorige deel schreef ik dat door bepaalde zaken vaag te houden de pitch leuk en speels wordt. Let erop dat u dit alleen doet in het begin, dus slechts bij de oneliner.

Belangrijk is om in het vervolg van het gesprek wel duidelijk te zijn, want een gesprekspartner blijft niet doorvragen. Ga er vanuit dat uw gesprekspartner geen inhoudelijke kennis van zaken heeft.

Laat vakjargon daarom achterwege. Het is verstandig om al uw antwoorden en versies van uw Elevator Pitch te screenen op vaktermen. Beter is nog om dit te laten doen door een ander. Dan weet u zeker dat wat u zegt ook begrijpelijk is voor een leek.

Extra advies in dit verband: gebruik woorden die u kunt uitspreken. Niets staat zo onprofessioneel als struikelen over de eigen woorden. Uw pitch moet vloeiend en natuurlijk uit uw mond komen.

Let ook op de woordenschat van de gesprekspartner, want anders ontstaat miscommunicatie en slaat u de plank alsnog mis. Het volgende, ietwat overdreven, voorbeeld geeft dit duidelijk weer.

Wat vond u van de tegenstelling die genoemd wordt in de vijfde minuut?

________________________________________________________________________