Disclaimer

De informatie op deze website is door de Digitale Herrieschopper zorgvuldig samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. De Digitale Herrieschopper kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan de Digitale Herrieschopper niet instaan.

De Digitale Herrieschopper verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door de Digitale Herrieschopper worden onderhouden. Hoewel de Digitale Herrieschopper uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt de Digitale Herrieschopper geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Terug naar boven