Communicatieplan maken: 3 vragen voor de ideale website

De ideale website is een samenspel van techniek en communicatie. Technische tools helpen het uitdragen van de boodschap. Om de ideale website in te richten zijn er antwoorden nodig op drie hoofdvragen.

  1. Wat communiceert de ideale website en aan wie?
  2. Hoe wordt deze boodschap gecommuniceerd?
  3. Waar op de website communiceer je welke boodschap?

Wat communiceert de ideale website aan wie?
In principe is dat een boodschap die het doel van de website ondersteunt? En het liefst een boodschap die interessant genoeg voor die mensen waarvoor de boodschap bedoeld is? Dus de doelgroep.

Hoe wordt deze boodschap via de ideale website gecommuniceerd?
Een tekst, afbeelding en geluidsfragment zijn basisvormen die in vele verschillende varianten beschikbaar zijn. Welke vorm de juiste is, dat hangt af van welke vraag de bezoeker zal stellen. En natuurlijk van hoe het antwoord het beste gegeven kan worden, zodat de bezoeker het begrijpt. De boodschap beantwoordt namelijk bijna altijd zijn vraag.

ideale website communicatieplanBedrijfswebsites hebben veelal als doel het bevorderen van de verkoop. Dat geldt ook voor de website van een handelaar in olie waarvoor ik werk. Hij ontving vaak van potentiële klanten de vraag ‘Waar vind ik het dichtstbijzijnde verkooppunt?’

Het antwoord op deze vraag zijn de adressen van verkooppunten. Dat is dus een boodschap die deze website communiceert, want dit ondersteunt het doel van de website. Het zorgt ervoor dat meer potentiële klanten de weg vinden naar deze producten.

Op de vraag hoe deze boodschap gecommuniceerd wordt, zijn meerdere antwoorden mogelijk. Simpelweg een lijst publiceren kan, maar is behalve saai ook tijdrovend voor de bezoeker. Hij moet de hele lijst doornemen en kijken of zijn woonplaats of een plaats in de omgeving erop staat. Niet effectief dus. Daarom koos ik voor de landkaart als oplossing.

Iedereen weet immers zijn eigen woonplaats op de landkaart te vinden. Daar zal de bezoeker onmiddellijk naartoe gaan, waardoor hij meteen ziet welke verkooppunten er zich in zijn omgeving bevinden
en wat het adres is. 

Waar op de website communiceer je welke boodschap?
Een website communiceert tientallen boodschappen met elk zo zijn eigen subdoel of call to action. Niet alles kan bovenaan. Niet alles kan op de homepage. En dankzij zoekmachines is elke webpagina eigenlijk een landingspagina. Dat is iets om over na te denken. Stel daarom de vraag: welke boodschap ziet de bezoeker als eerste en wat zou zijn reactie moeten zijn?

Communicatieplan schrijven

Zijn de antwoorden op bovenstaande vragen op een rij gezet, bijvoorbeeld in een communicatieplan, dan kan daarna de bouw van de ideale website starten en wordt dit in een goede volgorde aangepakt. Eerst de inhoud, dan de technische middelen en daarna de bouw van de ideale website.